Aktiviteter 2024

Dykkeren er Derek Strachan

Om Portør

Om sommerleir på Akerøya

Om sensommertur til Bogøyvær